God is dood

Het aantal ongelovigen in Nederland overstijgt het aantal gelovigen. De kerken zijn zo goed als leeg, geen wet beroept zich nog op de Bijbel en de raadselen van het universum lost de wetenschap op zonder God daarbij nodig te hebben. Nietzsche voorspelde het al: God is dood.

Maar als God dood is, wat doen we dan met Zijn stoffelijk overschot? Begraven, stellen de atheïsten. We zijn beter af als we God en religie voor eens en voor altijd achter ons laten. Maar kan dat eigenlijk wel? Volgens sommige theologen en filosofen herrijst God namelijk telkens in nieuwe gedaanten uit de as en is religie terug van nooit weg geweest.

Speelt de God van Kierkegaard of die van het soefisme beter in op huidige behoeften dan de strenge man met de lange baard die ons vanuit de hemel gadeslaat? Welke rol speelt religie in de politiek en hoe duiden we absurde of juist overweldigende ervaringen als God ze niet voor ons kan verklaren?

Wegens succes herhaalt ISVW deze cursus met prof. Joep Dohmen, prof. Paul van Tongeren, prof. Rene van Woudenberg, prof. Herman Philipse, dr. Janneke StegemanGerko Tempelman, dr. Bastiaan RijpkemaMahmoud Khan Youskine en vele anderen.

U bent welkom van 14 t/m 18 okt 2019