Hoe geef ik vorm aan mijn leven?

Hoe kunnen we ons eigen leven vormgeven? In zijn nieuwe boek laat Joep Dohmen zien op welke manieren wij ons een zelfstandig en betrokken leven kunnen toe-eigenen.Joep Dohmen

Hoe geef ik vorm aan mijn leven? Filosofie van het moderne bestaan

Wie ben ik en wat wil ik met mijn leven?  Dit zijn de oudste en belangrijkste vragen die de mens zich stelt. Bij de opvoeding, maar ook in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven, klinkt de roep om persoonsvorming, en dat is geen toeval. Persoonlijkheid is de belangrijkste voorspeller van je toekomst, zoals het lukken van relaties (persoonlijk en zakelijk), het succes in een loopbaan, het vervullen van betekenisvolle sociale rollen en het omgaan met tegenslag, kortom van een goed en gelukkig leven.

Bildung is de moderne vormingsfilosofie die ons leert hoe we vorm kunnen geven aan ons eigen leven. In het voetspoor van bekende filosofen als Bieri en Neiman, Nussbaum en Sloterdijk laat filosoof Joep Dohmen zien hoe we dankzij een eigentijdse Bildung een autonome en betrokken persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. In Hoe geef ik vorm aan mijn leven? laat Dohmen zien welke bagage je nodig hebt voor een goed en zinvol leven in neoliberale tijdsgewricht.

Prof. dr Joep ​Dohmen is emeritus-hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Tevens is hij directeur van het kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming aan de HTF. Van zijn hand verschenen onder meer Tegen de onverschilligheid, Over levenskunst en De kunst van het ouder worden.

Verwacht september 2020 • ca. € 23,99 • luxe paperback • 13,6 x 21,5 cm • ca. 272 blz. • isbn xxx • nur 730 • omslagontwerp Marry van Baar • e-book ca. € xxx. • isbn xxx