Hoe geef ik vorm aan mijn leven? (2021)

HOE GEEF IK VORM AAN MIJN LEVEN? FILOSOFIE VAN HET MODERNE BESTAAN

(April 2021)

Vooraanstaande filosofen als Ferry, Foucault, Hadot, Nussbaum en Sloterdijk hebben de afgelopen decennia de klassieke opvatting van filosofie als persoon­lijke vorming nieuw leven ingeblazen. Michel Foucault heeft zelfs een ver­strekkend voorstel gedaan om wat hij zag als ‘de klassieke cultuur van het zelf’ voor onze laatmoderne tijd te actualiseren. Zijn leermeester Pierre Hadot hekelde de actuele academische filosofie omdat zij zich in zijn ogen te veel heeft losgemaakt van het echte persoonlijke en maatschappelijke leven. Hij roept expliciet op tot een terugkeer van de zoektocht naar praktische wijsheid. Martha Nussbaum schreef indruk­wekkende boeken over de praktische filosofie van de klassieke Oudheid: over de socratische zelfzorg, de kwetsbaarheid van het goede en over de hellenistische manieren van leven. Luc Ferry schreef Apprendre à vivre, vertaald als Beginnen met filosofie. Met die titel wordt niets anders bedoeld dan dat we opnieuw moeten leren leven.

In zijn nieuwe boek herneemt Joep Dohmen de klassieke opvatting van filosofie als een manier van leven. In drie delen laat hij zien waarom en hoe persoonsvorming in een posttraditionele samenleving urgent is. In deel I behandelt hij de laatmoderne bestaansonzekerheid en de crisis in opvoeding en onderwijs. In deel II laat hij zien dat en hoe vanaf Socrates de filosofie zelf steeds opnieuw geprobeerd heeft om voorstellen te doen voor persoonsvorming. In het derde een laatste deel geeft Dohmen zijn eigen visie: hoe kan de moderne mens binnen de beschikbare speelruimte zijn leven met anderen het beste vormgeven?)

Wie een waarom heeft om voor te leven, vindt altijd wel een hoe!” (Nietzsche).​​​​