Iemand Zijn

Is 25 november 2022 verschenen bij Ambo-Anthos

‘De vrijheid hebben om je eigen leven te leiden is de hartenwens van de laatmoderne mens. De vervulling daarvan blijkt echter verre van eenvoudig: in onze hectische samenleving met haar continue veranderingen, verleidingen en versnellingen staat de kwaliteit van ons bestaan voortdurend op het spel. Vandaag is iedereen genoodzaakt om zich telkens opnieuw zijn of haar leven toe te eigenen.’ (…)

‘De kwaliteit van onze samenleving wordt voor een deel bepaald door een rechtvaardig beleid en door sociale arrangementen. Maar ze wordt ook bepaald door de manier waarop wij, concrete mensen van vlees en bloed, elke dag onze vrijheid uitoefenen en hoe we met elkaar omgaan. Het eerste is een maatschappelijke kwestie: door middel van welke instituties kunnen we het best een eerlijke en fatsoenlijke samenleving organiseren? Het laatste is de belangrijkste persoonlijke opdracht voor ieder van ons: wat doen we met de vrijheid die ons wordt toegeschreven? Hoe word ik zowel een autonoom als een geëngageerd mens? 

Uiteindelijk hangen beide beschavingsoffensieven nauw met elkaar samen.’

In zijn magnum opus Iemand zijn. Filosofie van de persoonlijke vorming laat filosoof Joep Dohmen zien op welke manieren we ons kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken mensen.

Nu in de boekhandel

 842 totaal aantal weergaven,  2 weergaven vandaag