Iemand Zijn

Op 25 november 2022 verscheen mijn nieuwe boek Iemand Zijn bij Ambo-Anthos

Intussen, najaar 2023, beleeft het boek zijn vierde druk en ben ik er al bijna een jaar lang over in gesprek met jongeren, ouders, studenten, cursisten op Kreta, senioren, journalisten, filosofen, ambtenaren, onderwijsmensen, coaches, kortom met diverse gezelschappen en gremia. Daarover, en over hoe anderen het lezen van het boek ervaren, leest u meer op deze website. Ook treft u video’s met interviews en lezingen over mijn boek aan. Verder treft u onder de verschillende menus een overzicht van mijn ( recente) filosofische werk, ondergebracht in drie hoofdthema’s: Bildung, Levenskunst en de Kunst van het ouder worden.

Mijn boek Iemand Zijn in enkele essentiele quotes:
‘De vrijheid hebben om je eigen leven te leiden is de hartenwens van de laatmoderne mens. De vervulling daarvan blijkt echter verre van eenvoudig: in onze hectische samenleving met haar continue veranderingen, verleidingen en versnellingen staat de kwaliteit van ons bestaan voortdurend op het spel. Vandaag is iedereen genoodzaakt om zich telkens opnieuw zijn of haar leven toe te eigenen.’ (…)

‘De kwaliteit van onze samenleving wordt voor een deel bepaald door een rechtvaardig beleid en door sociale arrangementen. Maar ze wordt ook bepaald door de manier waarop wij, concrete mensen van vlees en bloed, elke dag onze vrijheid uitoefenen en hoe we met elkaar omgaan. Het eerste is een maatschappelijke kwestie: door middel van welke instituties kunnen we het best een eerlijke en fatsoenlijke samenleving organiseren? Het laatste is de belangrijkste persoonlijke opdracht voor ieder van ons: wat doen we met de vrijheid die ons wordt toegeschreven? Hoe word ik zowel een autonoom als een geëngageerd mens?
Uiteindelijk hangen beide beschavingsoffensieven nauw met elkaar samen.’

In mijn magnum opus Iemand zijn – Filosofie van de persoonlijke vorming laat ik zien op welke manieren we ons kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken mensen.

Bijgaand een recent artikel van mij in het tijdschrift Volzin. 
Het gaat in op wat jongeren in deze tijd daarvoor nodig hebben en wat opvoeding en onderwijs te doen staat.

Nu in de boekhandel

Loading