Joep Dohmen

Joep Dohmen is emeritus-hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Prof. dr Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF). Sinds 2015 is hij emeritus-hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Centraal in zijn filosofische activiteit staan actorschap en persoonsvorming. Joep Dohmen verdedigt de actualisering van het klassieke concept van filosofie als een manier van leven. In onze neoliberale tijd staat de mens onder grote druk van markt, media en technologie. Dat vereist een tegencultuur die natuurlijk door overheid en deugdzame instituties moet worden ondersteund. Dan nog staat elk mens voor de opdracht om binnen een concrete, persoonlijke en maatschap­pelijke speelruimte, zijn leven met anderen zelf te bepalen met het oog op een goed leven in een dynamische wereld.

Kernthema’s van Dohmen’s bestaansethiek zijn:

  • autonomie, authenticiteit en intrinsieke motivatie
  • deugden, houding en karakter
  • tijd, versnelling en eindigheid
  • zelfzorg, zelfverwerkelijking en zingeving

Joep Dohmen studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven. In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en tot aan 1998 adjunct-hoofdredacteur.  In 1994 promoveerde hij cum laude op Nietzsche over de menselijke natuur. Sinds 1998 was hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, sinds 2007 als hoogleraar. Momenteel is hij Lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en hoofd van het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming. Hij is auteur van diversie boeken over persoonsvorming (jongeren en ouderen), filosofische levenskunst, Nietzsche, vrijheid en deugd.

Iemand Zijn

is 25 november 2022 verschenen bij Ambo-Anthos


Mocht u voor uw organisatie exemplaren van IEMAND ZIJN willen bestellen of
wilt u Joep Dohmen uitnodigen voor een lezing, een studiebijeenkomst o.i.d. stuur dan een mail via het contactformulier

Publicaties

Iemand Zijn (2022)

In zijn opus magnum Iemand zijn geeft Joep Dohmen zijn visie over de vorming…

Contactformulier

Contact ons
reCAPTCHA