Essay over Bildung

door Joep Dohmen

Het Europese onderwijs wordt al decennia lang gekenmerkt door de nadruk op excellentie en[ rendement. In onze dynamische en steeds verder globaliserende wereld zouden jongeren eerst en vooral kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en taal, wis – en natuurkunde, economie, technologie en ICT nodig hebben. Gelukkig zwaait de pendel inmiddels weer terug naar de kant van het idealisme. Scholen hebben genoeg van de opdracht om de leerling panklaar af te leveren voor het bedrijfsleven. Alom klinkt de roep om brede vorming, want het onderwijs wil liever jonge mensen vormen die ‘vaardig, aardig en waardig’ in het leven staan. Welke bijdrage kan Bildung daaraan leveren?