Maastricht University – Studium Generale. 2 febr. 2023.

De lezing van Joep Dohmen moest worden verplaatst naar een grotere zaal omdat de belangstelling te groot was.
Voor een volle zaal met ca. 400 toehoorders, ging Dohmen in op de vraag wat het, in het huidige tijdsgewricht van toegenomen individualisering, betekent om een vrij en verantwoordelijk leven te leiden. Hoe maak je de juiste keuzes voor je leven, die ons leven waardevol en zinvol maken? Hoe bewerkstellig je dat je loskomt van het oppervlakkige leven van social media en uiterlijkheden? Hij besprak dit aan de hand van vier successieve subthema’s:

1. Onze tijdgeest: algeheel onbehagen, tragiek van het liberalisme, rol onderwijs en opvoeding waar bildung begint;

2. Filosofie als vormingsleer: welke (praktische) handvaten biedt de filosofie ons bij het vormgeven van ons leven;

3. Mijn vormingsleer/bilungsfilosofie/bestaansethiek: hoe kun je jezelf beter leren begrijpen, hoe om te gaan met verlangens en wat je wilt, rol zelfdiscipline; Sartre, Murdoch, Taylor;

4. Iemand zijn: wat betekent dat, het leven als reis.

Een leerzame, rijke, informatiedichte lezing van een eloquente spreker, die vele mooie inzichten opleverde.

Met vriendelijke groet,

Kind regards,

Jaap Janssen

  Maastricht University – Studium Generale – Student Services Centre
  www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale

Loading