Video Socrateslezing: Moderne Bildung

​Op scholen overheerst nog altijd het efficiency-model: zoveel mogelijk jongeren moeten in zo kort mogelijke tijd met zo hoog mogelijke cijfers uitstromen. Filosoof Joep Dohmen signaleert een opvoedings- en onderwijscrisis. “Opvoeders en leerkrachten hebben een ideaal nodig van moderne Bildung: brede vorming waarbij jongeren leren hoe ze hun persoonlijk leven en hun maatschappelijke rol vorm kunnen geven.” Voor een afgeladen Stadsschouwburg in Den Haag hield Joep Dohmen in zijn Socrateslezing (november 2016) een hartstochtelijk pleidooi voor een tegencultuur van moderne Bildung in het onderwijs.

Loading