Iemand Zijn (2022)

In zijn opus magnum Iemand zijn geeft Joep Dohmen zijn visie over de vorming van onze persoonlijke identiteit.

Iemand zijn gaat over onze huidige levensstijl. Vrij zijn om je eigen leven te leiden is aantoonbaar de hartenwens van de laatmoderne mens. Bovendien willen veel mensen zich graag verantwoordelijk opstellen. Niet toevallig sprak de bekende socioloog Ulrich Beck van het wereld­wijde ‘gevecht om het eigen leven’. Vandaag is iedereen genoodzaakt om zich telkens opnieuw zijn leven toe te eigenen. De vervul­ling van ons verlangen naar vrijheid en verantwoordelijkheid blijkt echter verre van eenvoudig: in onze hectische samenleving met haar continue veranderingen, verleidingen en versnellingen staat de kwaliteit van ons bestaan voort­durend op het spel. Hoe kunnen we onder de systeemdruk onszelf toch zo goed mogelijk ontwikkelen en met elkaar een goed leven leiden?

verschijningsdatum 21 november 2022

 1,463 totaal aantal weergaven,  5 weergaven vandaag