Luister CD: Wenken voor het goede leven

Wenken voor het goede leven.

Wij zijn vrij om te worden wie we willen zijn en ons leven zelf vorm te geven. Maar hoe vul je die vrijheid in en wat is goed leven? Daarvoor is een nieuwe moraal nodig die niet dogmatisch is. Van oudsher behandelt de deugdethiek de moraal in termen van deugdelijkheid en voortreffelijkheid. Het gaat daarbij om het excelleren als persoonlijkheid. Deugdethiek biedt houvast bij de zoektocht naar een goed leven. Van Buuren en Dohmen behandelen tien klassieke en moderne denkers over deugden. Ze tonen op overtuigende wijze het belang van deugdethiek in onze moderne tijd.

CD1 Daoïsme: doen door niet te doen (MvB)
CD2 Aristoteles: de oorsprong van de deugdethiek (JD)
CD3 Epicurus: brief over het geluk (MvB)
CD4 Machiavelli: kampioen van de klassieke deugd (MvB)
CD5 Nietzsche: de deugd (MvB)
CD6 MacIntyre: herwaardering van de klassieke deugdethiek (JD)
CD7 Rorty: het New Pragmatism (MvB)
CD8 Sennet: de sociale deugdethiek (JD)
CD9 De Waal: empathie en het belang van een evolutionaire moraal (JD)
CD10 Nussbaum: herwaardering van Aristoteles (JD).