Televisie: Gesprek op 2 (2012)

​Add and rearrange any components you want.

“De meeste mensen maken een zooitje van hun leven omdat ze niet met vrijheid om kunnen gaan.” Het is een van de ferme uitspraken van dwarsdenker en filosoof Joep Dohmen. De ethicus vindt het de hoogste tijd dat wij leren om met andere ogen naar ons eigen leven te kijken. In Gesprek op 2 praat Paul Rosenmoller met professor Joep Dohmen over hebzucht, geluk, ouder worden en levenskunst.

“Platte zelfgerichtheid, grof gedrag, gemakzuchtig hedonisme, zelfverrijking en zinloos geweld beheersen het alledaagse leven”, vindt Dohmen. Hij is hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en auteur van onder meer Tegen de onverschilligheid en Over levenskunst. Dohmen staat bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt. Hij hekelt de vrijheid-blijheid ideologie van het neoliberalisme en pleit voor een nieuwe publieke moraal.

levenskunst

De over-geïndividualiseerde samenleving vindt hij problematisch, want volgens Dohmen kan het gros van de mensen niet omgaan met vrijheid. Ze zoeken naar houvast. Maar als die niet meer te vinden is bij ‘kerk en staat’, waar dan wel? Bij Wilders, een andere willekeurige leider of de buurman? Dohmen wil mensen ervan bewust maken dat ze zelf keuzes kunnen maken om vorm te geven aan hun leven. Dat is wat hij noemt ‘levenskunst’.

ouder worden

Goed leren leven met oog en zorg voor de ander. Dat geldt ook voor ouder worden. Hij schreef samen met collega Jan Baars een boek, ‘De kunst van het ouder worden’ over de paradox van de steeds jongere oudere. Terwijl de levensverwachting stijgt en we dus eigenlijk steeds later oud worden, worden we op de arbeidsmarkt steeds vroeger oud genoemd. De vraag is: hoe moeten we daarmee omgaan, wat moet er veranderen om niet als oudere op de schroothoop te belanden en hoe kunnen we zelf als mens zinvol en goed leven?In Gesprek op 2 praat Paul Rosenmoller met Joep Dohmen over een andere kijk op ons alledaagse leven en de keuzes die wij daarbij maken.

over Joep Dohmen

Joep Dohmen is hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij is auteur van onder meer Tegen de onverschilligheid, Brief aan een middelmatige man, De kunst van het ouder worden en Over levenskunst.