Van Oude En Nieuwe Deugden (2013)

Oude en nieuwe deugden

Levenskunst van Aristoteles tot Nussbaum

Van de vroege oudheid tot op de dag van vandaag behandelt de deugdethiek de moraal in termen van voortreffelijkheid of virtuositeit. Het gaat daarbij niet om het excelleren zoals in een tak van sport, kunst of management. Het doel is te excel­leren als persoonlijkheid, door persoonlijke en sociale deugden te ontwikkelen ten dienst van zichzelf en de gemeenschap.

In tien essays bespreken Maarten van Buuren en Joep Dohmen klassieke en moderne denkers over deugden: Laozi, Aristoteles , Epicurus, Machiavelli, Nietzsche, Macintyre, Rorty, Sennett, Nussbaum en De Waal. Zij bieden een rijk palet deugden, zoals het tegendraadse doen door niet te doen; virtú; geduld; moed; respect en empathie.

Sommige denkers leggen de nadruk op het ontwikkelen van individuele deugdzaamheid, anderen ontwikkelen een gemeenschappelijke moraal van deugden. Weer anderen menen dat het een niet zonder het ander kan: zij bepleiten een nieuwe traditie van deugdzame praktijken. In hun essays maken Van Buuren en Dohmen de betekenis en het belang van de deugdethiek op overtuigende wijze inzichtelijk voor een breed publiek.