Filmtheater in Hilversum, dinsdagavond 28 febr 2023.

Filmtheater in Hilversum, dinsdagavond 28 febr 2023. Hilversum in gesprek bleek een variant op het bekende Zomergasten op TV Ik belandde in een volle zaal ( uitverkocht) en tussen een belangstellend publiek. Arjo Klamer, emeritus hoogleraar economie, en momenteel collega-docent van Joep Dohmen aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, interviewde deze laatste over zijn nieuwe…

Er is grote belangstelling voor het nieuwe boek IEMAND ZIJN.

Er is grote belangstelling voor het nieuwe boek IEMAND ZIJN.

Joep is inmiddels betrokken bij een groot aantal Publiekslezingen bij boekhandels en daarbuiten ook bij lezingen op studiebijeenkomsten, conferenties, en de Nacht van de Filosofie e.d. De eerste druk van het nieuwe boek IEMAND ZIJN is al uitverkocht; de tweede druk ligt intussen in de winkel! Het boek is pas uit en staat ook in het onderwijs…

Maastricht University – Studium Generale. 2 febr. 2023.

Maastricht University – Studium Generale. 2 febr. 2023. De lezing van Joep Dohmen moest worden verplaatst naar een grotere zaal omdat de belangstelling te groot was.Voor een volle zaal met ca. 400 toehoorders, ging Dohmen in op de vraag wat het, in het huidige tijdsgewricht van toegenomen individualisering, betekent om een vrij en verantwoordelijk leven…

Agenda

Iemand Zijn – Joep Dohmen Voorjaar 2023 was ik betrokken bij een groot aantal Publiekslezingen bij boekhandels en daarbuiten ook bij lezingen op studiebijeenkomsten, conferenties, en de Nacht van de Filosofie e.d. Het boek krijgt veel belangstelling en waardering in het onderwijs en staat daar volop in de belangstelling. Er zijn o.a. via LinkedIn zelfs leesgroepen gevormd…

Iemand Zijn

Iemand Zijn

‘De vrijheid hebben om je eigen leven te leiden is de hartenwens van de laatmoderne mens. De vervulling daarvan blijkt echter verre van eenvoudig: in onze hectische samenleving met haar continue veranderingen, verleidingen en versnellingen staat de kwaliteit van ons bestaan voortdurend op het spel. Vandaag is iedereen genoodzaakt om zich telkens opnieuw zijn of haar leven toe te eigenen.’ (…)

Moderne Vrijheid

Moderne Vrijheid – Filosofie Magazine 2013 – Leon Heuts Om het gesprek te openen, in grand café De Rechtbank in het historische centrum van Utrecht, beken ik aan Joep Dohmen dat ik mijn baan vaak ervaar als een last. Het is niet eenvoudig in de tijdschriftenbranche. Oplages lopen terug – mensen lezen alles al op…

Interview over Bildung

Zonder Bildung geen zicht Joep Dohmen nam de tijd om in te gaan op onze vragen over bildung. Joep is lector Bildung bij de Hogeschool voor Filosofie en emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Sinds de eerste gedachten over de zin van La Scuola ontstonden wandelt Joep met La Scuola…